За здрави, умни и щастливи деца!  

В тези страници ще узнаете много за Ранното Детско Развитие,

за това как от много години,  хора от различни страни даряват на децата си здраве, ум и щастие.

Искаме българското общество да оцени по достойнство  висшата мисия на родителя!

 Искаме утрешните български хора да бъдат здрави и умни, ерудирани и образовани, човечни и етични, трудолюбиви и добри!
 
 Асоциацията за ранно детско развитие е асоцииран член на Национална Мрежа за Децата.
 
 
 
 
Клипът е част от популяризирането на проект “Обмен и сътрудничество за подобряване благосъстоянието на децата” по схема “Без граници” на ОПРЧР.