Как да възпитаме перфектни деца? / Математика

Глен Доман:

Има две важни причини, децата да бъдат обучавани на математика.

  • Първата е очевидна и не толкова важна: математическите изчисления – това е една от най-висшите функции на човешкия мозък. Само хората са способни да изчисляват. Освен това, такова умение е много приложима в живота, в цивилизованото общество непрекъснато се налага да се използва. Ние смятаме от детството си до дълбока старост.
 
  • Втората причина е много по-важна. Децата би трябвала да се учат да смятат колкото е възможно по-рано, защото това подпомага физическото развитие на мозъка, а следователно и това, което ние наричаме интелект. Знаете, че когато казваме „цифра“, то имаме предвид символите с които обозначаваме количество – 2,  5  или 9. Но когато използваме думата „число“, то разбираме действителното количество на обектите, които могат да са два, пет или девет.
 
  • И там е разликата – между възприятието на количеството с  помощта на символи и чрез понятието за действителното количество на предметите. В това дещата имат преимущество пред възрастните. Вие можете да учите детето си на математика, дори и да не сте много успешни в нея. Освен това, ако подхождате правилно, и двамата ще получите удоволствие.