Защо да развиваме децата си?/Нашият удивителен мозък

  • Главният аргумент на привържениците на идеята за ранното развитие е особеността на развитието на главния мозък на детето. През първата година се развива 60%, към третата – 80%. Това развитие става не за сметка на появилите се нови клетки но мозъка, т.е. на сиво вещество, а за сметка на разклоняването на нервната мрежа, на миелинизацията на нервните влакна и на образуването на връзки между тях. Това означава, че мозъкът се развива не толкова като натрупва информация,  а чрез нейното систематизиране. Задачата за събиране на информация се решава примерно до около 8-9 месечна възраст, после започва систематизирането и паралелното натрупване.
  • А защо му трябва на детето на три години да има събрана и систематизирана по-голямата част от информацията за външния свят?

  • Човекът е социално същество и за да може успешно да се вгради в социума той се нуждае от развит мозък. За това е необходимо да се разбират много понятия. Например, трябва да се познават йерархиите на групите в обществото, различните форми на взаимоотношения,  забранените зони, своето положение в групата, културните особености, бита и системата на водене на стопанството. Освен това, необходимо е да се знае и това, какво ни позволява да оживеем, да разбираме връзките в обкръжаващия ни свят и да можем да се ориентираме в него. А за това е необходимо да  се познава животинския и растителен свят, атмосферните и физически явления, смяната на времето в денонощието и годишните времена и т.н. Така, към момента на начало на социална адаптация, която за детето започва към 3-3.5 год., то трябва да знае всичко, което ще му помогне да живее според законите на групата и да оживее в природно обитаваната среда. Затова, в зависимост от сложността на устройство на социума и на условията на оцеляване,  детето усвоява един или друг обем от знания и създава връзки между понятията. От тази гледна точка, развитието на детето в този период трябва да бъде оптимален,  налаган от жизнената необходимост.
  • ardr_logo_50
  • ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ: ВАШИЯТ УДИВИТЕЛЕН МОЗЪК

  • Той е не по-голям от грейпфрут. Тежи по-малко от 1500 грама, и въпреки това, той е хиляди  пъти по-мощен от най-мощния компютър в света, и изцяло ви принадлежи: вашият мозък. Той прави вас и другите хора толкова уникални!Когато човек се ражда, мозъкът му има сто милиарда клетки. Още през първите дни от живота на човека, тези клетки създават нови обучаващи/свързващисъединения, т.е. синапси, с невероятна скорост – 3 милиарда в секунда. Точно тези съединения са основата за мощността на човешкия мозък.Само за една секунда, човешкият мозък е способен да осъществи огромно количество връзки. Хората, обаче, използват тези удивителни способности само частично, независимо, че учените всеки ден откриват нови възможности как това да се подобри. По думите на психолога и специалист в областта на паметта Тони Бюзен  (Tony Buzan)  „нашият мозък се състои от трилиони клетки.Всяка клетка наподобява  потресаващо сложно устроено осмоного. То има свой център и множество разклонения, които на свой ред, се съединяват с множество други такива. Областите на съединяване на тези клетки обхващат десетки и стотици хиляди други клетки. Те предават информацията по различни направления. Това явление е наречено „вълшебния тъкачен стан“, най-сложното и прекрасно явление от всички, съществуващи в света. И всеки човек притежава такъв прекрасен инструмент.“ Около една десета от всички клетки на главния мозък  са активните  нервни клетки или неврони. Всеки неврон е способен да създаде около 20 хиляди връзки с други клетки. Професорът от Стенфордския университет Робърт Орнштейн в своята книга «Удивителният мозък»  (Robert Ornstein, The Amazing  Brain) твърди, че броят на достъпните връзки може да превиши броя на атомите във Вселената. Съмнявате ли се? Опитайте за проверка да разгледате десет елементарни действия, които изпълнявате сутрин и да ги комбинирате във всички възможни последователности. Ще получите 3 628 800 различни комбинации. Ако вземете единадесет действия, това число ще стане 39 916 800! Е, а сега опитайте  да прецените колко комбинации ще се получат от 100 милиарди клетки във всички направления, при условие, че всяка клетка може да създава по 20 хиляди връзки, и ще получите представа за възможностите на своя мозък. Но как да използваме максимално това богатство?! Тони Бюзен твърди „за да можем максимално да използваме своето мислене и своя мозък, преди всичко, трябва да го изучим. Първо да разберем от какво е съставен, а после – как работи. Как работи нашата памет? На какво се основава концентрацията на вниманието? Как протича мисловния процес?  Тоест, да изучим себе си и да се научим да използваме своите способности.“
 • Програмата за физическо развитие може да повлияе на неврологичното развитие на мозъка на детето. Последиците от тези процеси, стимулират неговото интелектуално и социално израстване.Повече от 50 години се провеждат изследвания върху нормално развити и травмирани човешки същества. В повече от сто страни на всички континенти, вкл. Антарктида, в Бразилия, при бушмените в пустинята Калахари. Изводите са впечатляващи:
  • Човешкият мозък расте и се развива благодарение на постоянното му използване. Този растеж се прекратява към шестата година.
  • Малките деца са много по-способни да бъдат обучавани от когото и да било друг.
  • Най-забележителният подарък за малките деца е вниманието, което изцяло им отделят възрастните, и особено мама и татко.
  • Най-добрите учители са родителите.
  • Родителите могат да научат децата си на абсолютно всичко, което те знаят, стига то да е истинско и основано на факти.
  Глен Доман и сътрудниците от неговия институт стават световно известни благодарение на работата си върху деца с мозъчни увреждания. Тези парализирани деца постепенно започват да се раздвижват, после да пълзят, после да се въртят, накрая да ходят и бягат, точно така, както това правят здравите деца.