Защо да развиваме децата си?/Технологична революция

Светът на нашите деца няма да прилича на света на предишните поколения.

Бъдещето много ще зависи от тяхната способност да разбират и да възприемат новите концепции, да правят правилен избор, а също така да умеят да се учат и да се адаптират към изменящите се условия  през целия им живот. Богатите страни вече са направили скок от индустриалното общество в епохата на информацията, когато мощта на човешкия мозък, знанията и творческия подход, все по-често ще заменят в качеството си на основен капитал на обществото, недвижимостта и оборудването. Развиващите се страни сега имат уникалната възможност да прескочат през индустриалната ера  в новия век на мрежовия разум. Новият век поставя пред нас трудни алтернативи. За тези, които притежават новите знания – светът е пълен с възможности. За останалите остава перспективата за безработица, бедност и безизходица, защото старите работни места изчезват и старата икономика загива. Главната идея: за да могат болшинството от хората да преуспеят в живота, са необходими, и колкото се може по-бързо, нови методи за обучение. Това обучение ще бъде ефективно само ако удовлетворява изискванията на новата епоха.

ШЕСТНАДЕСЕТ  ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ,ОПРЕДЕЛЯЩИ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

 1. Мигновени средства за комуникация
 2. Свят без икономически граници
 3. Четири крачки към единна световна икономика
 4. Търговия и обучение чрез Интернет
 5. Ново общество на услугите
 6. Обединяване на голямото и малкото
 7. Нова ера на свободното време
 8. Постоянно променящи се форми на работа
 9. Лидерство на жените
 10. Нашият удивителен, открит отново мозък
 11. Разцвет на националните култури
 12. Растящ брой на нисшия клас
 13. Нарастващ дял на възрастното населението
 14. Ръст на популярната идея „направи си сам“
 15. Делово сътрудничество
 16. Триумф на личността
Революция в обучении“ . Перевод с англ./Гордон Драйден, Джанет Вос. – М.: ООО „ПАРВИНЭ“, 2003.