За Ранно Детско Развитие говорим, когато нтензивно развиваме способностите на  детето от зачеването до 3 годишна възраст.

  Разбира се, на тази възраст това е напълно несъвместимо с традиционните „училищни“ начини на обучение. Това е нещо съвсем различно.
 • Това е специално създадена среда в която детето живее. Тя е пълна с интересни и необичайни обекти за разглеждане и опознаване чрез всички органи на чувствата.
 • Това е неограничена физическа активност, „подкрепена“  със специални „площадки“, позволяващи му по-рано да овладее тялото си.
 • Това са разнообразни играчки /от най-прости, подръчни материали/, даващи много тактилни, зрителни, звукови и обонятелни усещания.
 • Това са игри, направени от родителите, съобразени с интересите на детето и възможностите на възрастните.
 • Това са книги, написани за него с едри, понятни букви и срички, с големи картинки, със страници, които трудно се повреждат.
 • Това са кубчета с букви /или срички/ с които детето играе заедно с родителите.
 • Това са постоянни разходки, екскурзии, беседи, четене на книги и много,  много други дейности.
 • Ранното Развитие, това е активната позиция на майката по отношение на детето през първите години от живота му. Това е непрекъснат процес, това е упорит труд, изискващ непрекъсната активност в живота на детето, постоянно творческо напрежение.
 • Ранното Развитие  – това е път към взаимното разбиране с вашето дете.
 • Ранното Развитие  – това е желание на родителите да изпълнят сивите делници с радост от познанието и съвместното творчество.
 • Това е разбиране, колко мимолетно и уникално времето на предучилищното детство и колко важно е, детето да го изживее пълноценно и ярко.
ardr_logo_50

ЗАЩО НИ ТРЯБВА ВСИЧКО ТОВА?

 • Защото ранното детско развитие е най-естественият процес, от физиологична гледна точка.Защото до сега, в масовия случай, се греши. Ученето е ефективно, само в периода на растеж на мозъка.Защото е по-лесно е да научиш едно детето да чете, отколкото да ходи и говори.Защото четенето за ума е като упражненията за тялото.
 • Защото така ще се дадат на децата неограничени възможности. Ще израстнат щастливи хора с възможности и самочувствие.
 • Защото живеем във времето на революция в комуникациите – съществуват нови възможности за дистанционно обучение и информираност.
 
 • Ранното развитие не е цел, а средство, позволяващо ни да възпитаме личност, способна да постигне успех във всяка област. Детството на малкия човек е „златен век“ в неговото развитие. През този период детето се интересува от всичко на света, то с радост е готово да се заеме за всяка работа, способно е да овладее и да се научи на всичко.
 •  От това, как ние ще откликнем на това изригване на интереси, зависи и какво ще стане с нашето дете. Ние носим отговорност не само за това, какво ще научи детето в една или друга възраст, но сме отговорни и за общата му възприемчивост към новото.
  „Революция в обучении“ . Превод от руски./Гордон Драйден, Джанет Вос. – М.: ООО „ПАРВИНЭ“, 2003.