Основни цели на Сдружението са:

  •  Предоставяне на българското общество актуална информация за добри европейски и световни практики в областта на развитието на човешкия потенциал, запознаване на родителите и близките на малките деца със световните постижения и тенденции, с  методики за възпитание и образование.
  •  Изграждане на центрове за ранно развитие на децата с програми, съобразени с българското културно-историческото наследство и прилагащи най-добрите български постижения.
  • Популяризиране и разясняване същността на новото обучаващо се общество – Преосмисляне на ролята на електронните системни връзки в образованието, значително повишаване образователното ниво на родителите, отделяне на особено внимание на първите години от живота на детето, предоставяне на качествени и достъпни за всички програми за най-малките деца.