За нас 

Асоциацията за ранно детско развитие е  неправителствена организация, учредена съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, имаща за своя кауза:

  • Възпитаването на физически и интелектуално съвършени деца – образовани  и етични, утвърждаващи морални ценности, издигащи човешката личност.
  • Издигане ролята на родителството като най-благородна и високо ценена в обществото и подпомагане на семействата  в работата им с децата.
  • Използване на най-добрите чужди методики, както и популяризиране на българския опит за възпитаване на патриотични и прогресиращи граждани на България.